Company


 

NYCKELORD

 

Berg-och-dalbanan

Begreppet Berg- och dalbanan är inget påhitt.

Maharishi Mahesh Yogi – grundaren av TM-rörelsen – förklarade att mänsklighetens utveckling går i historiska vågor.

Man kan då fråga sig om permanent fred är en utopi?

Vi vill gå ett steg längre och säga att mänskligheten nu är mogen för just permanent eller varaktig fred.

Det är stora ord, det vet vi, men om vi hade partiell fred som mål, vilket vi dock delvis ju har – faller hela begreppet ’permanent världsfred’ på sin egen meningsbyggnad.

Lägg därtill att vi bara är i ’startgroparna’ av vår gärning.

Själva Berg- och dalbanan är vår copyright.