Studentutbyte

För fred mellan länder krävs en modernisering av många länders infrastruktur. Ett studentutbyte mellan Sverige och berörda länder (ex. Ryssland) skulle gagna en sådan modernisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright

PEACEORG.SE

| 2012 |