1. Freds- och konflikt mekanismer

 

 

 

  Vårt mål är att identifiera mekanismer för krig och fred, som är mycket komplext och omfattande.

  Att bygga upp ett nätverk som är effektiv när det gäller denna.
  Att forska om dessa mekanismer som nämns ovan.

  Man kan studera inbördeskrig, krig resurs, religiösa krig och terrorism.

  Målet är att bygga upp en integrerad bild av krig och fred i världen.

   

  Krig uppkommer av någon slags konflrikt: (1) Sakkonfloikter, (2) Rollkonflikter, (3) Pseudokonflikter, (4) Intressekonflikter.

   

  • (1) Parterna är oneiga om fakta, beskrivningen av den rådande situationen eller av problemet, de är oeniga om metoder för att nå ett visst mål.
  • (2) Det finns en bristande överenskommelse mellan en persons faktiska beteende och de förväntningar som finns på personens sätt att agera. Många konflikter uppstår helt enkelt som ett resultat av att de förväntningar vi har på varandra inte uppfylls. Förväntninarns kan vara diffust uttalade eller oklart uppfattade. Rollkonflikter leder lätt till stress och kan vara en orsak till utbrändhet.
  • (3) Parterna är faktiskt överens, men missförstår varandra pga spåksvårigheter eller bristfälliga/olika information. Här handlar det ofta om kommunikationsbrister, parterna lyssnar inte på varandra.
  • (4) Parterna har helt olika intressen eller mål, har olika grundinställning och kan inte acceptera den andras inställning. Värderingskonflikter har ofta moraliska grundtoner och förekommer ofta inom religion och politik. Intresse /värderingskonflikter är svårast att lösa. De kräver ofta någon form av maktutövning för att hanteras, medan man vad gäller övriga typer i allmänhat kan nå samförstånd om de inblandade ges möjlighet att penetrera problemen och föreslå lösningar.  

Copyright PEACEORG.SE | 2012 |