STYRELSEN

 

Styrelsen

Stephan Brissman / Ordförande / född 1961 / bor Västerås / Civilekonom / övrig merit medlem av

 International High IQ society / e-post info@peaceorg.se / mobil +46704897381

Conny Gustafsson / Kassör / född 1957 / bor Västerås / Bergsingenjör / övrig merit Forskningsingenjör

 på Atlas Copco Secoroc AB / e-post conny.gustafsson@ebox.tninet.se

Mats Lundqvist / Sekreterare / född 1960 / bor Västerås / Civilingenjör /

övrig merit Projektadministratör / e-post mats.lu@spray.se

Patrick Olofsson / Suppleant / född 1968 / bor Västerås /

 övrig merit Intendent / e-post patrickolofsson@rocketmail.com

 

 

Copyright PEACEORG.SE | 2012 |