Peak Oil

Peak Oil är oljeproduktionstoppen efter vilken oljetillgången minskar, samtidigt som efterfrågan ökar. Detta leder till nationalekonomisk ojämvikt, vilket i längden är ohållbart på marknaden. Peak oil kan leda till resurskrig. Därför är det oerhört viktigt att tackla denna fråga. Det kan röra sig om forskning och utveckling för att hitta alternativ, samt att spara på resurserna.

Vi vill belysa denna fråga mer än vad som tidigare gjorts, därför att vi anser att oljebristen kan leda till krig. Vi anser att Peak Oil är den största hotet mot freden i världen, åtminstone inräknat snar framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright

PEACEORG.SE

| 2012 |