3. Uppdateringar av ordförande

 

Om ordförande:                                                             

”Stephan Brissman

Stephan är lätt att samarbeta med, han är kreativ, intelligent (IQ 198), lyhörd och effektiv.

Han har byggt uppPEACEORG.SEtillsammans med sina medarbetare.

Han har förmåga till kritisk tänkande vad gäller att identifiera orsakssammanhang inom fredsforskning.

Han har förmåga till att formulera sig på ett pedagogiskt sätt, vilket är viktigt inom ramen förPEACEORG.SE

Han är påläst inom området, vilket är viktigt för det fortsatta arbetet inom PEACEORG.SE-Conny Gustafsson.  

 

 

 

Vi vill gärna se detta nya år som en nystart.

 

Då vi haft en del motigt det snaste året med sjukdomar och annan tidsbrist.

 

Dessutom saknade vi donatorer och föreningsstöd.

 

Inte heller har vi fått fram vårt budskap - vårt fredsföredrag det gångna året.

 

Detta lämnar vi nu bakom oss och fokuserar på ett mer aktivt planeringsätt.

 

Ni är välkomna att "bli en av oss" genom medlemsskap 100 kr / år, eller genom donation 200 kr >.

 

"Ju äldre man blir ju närmare målet (fred) kommer man..."

 

-Ordförande Stephan Brissman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright PEACEORG.SE | 2012 |